Halvårsrapport 2018 FastOut Int. AB

VD har ordet

Det känns riktigt bra att vara tillbaka som VD för det bolag som jag varit med och grundat. Den nya strukturen i FastOut ger oss en större möjlighet att fatta effektiva beslut för nya marknader. Med tidigare VD på plats i USA ökar sannolikheten att kunna hitta rätt väg för en satsning på en marknad som såklart är en av de intressantaste för oss som techföretag inom VR och drönarfoto.

Personligen är jag fullständigt övertygad om att vi har rätt modell för verksamheten och att vid rätt uppskalning ser vi också lönsamheten komma. Samtidigt måste vi fortsätta ambitionen för tre huvudsakliga områden; enkla digitala köp av FastOuts produkter, etablering nya huvudmarknader och inte minst nya segment som vid sidan av vår starka ställning inom fastighetsmäklarbranschen. Turism, bygg- och anläggning och den kommersiella fastighetssektorn är bara några exempel där vi kan flytta fram positionerna.

På produktsidan har vi fortsatt utvecklingen av våra befintliga tjänster för att vässa dem och öka såväl nytta som användarvänlighet för kunderna. Det gäller till exempel utvecklad hantering av stillbilder i VR-tourer, bättre möjlighet att skapa egna landningssidor för 360°-tourer för att kunna exponera budskap och fortsatt utveckling av enkla köp av tjänster online.

Aktiviteten på den svenska bostadsmarknaden har gjort en tydlig inbromsning i spåren av nya amorteringsregler. Med många fastighetsmäklare bland FastOuts kunder gör det att vi inte är opåverkade. Takten i antalet nytecknade månadsabonnemang minskar något, även om minskningen också är kopplad till mindre aktivitet under sommarmånaderna.

Våra abonnemangsintäkter växer därför inte med samma hastighet i Sverige och det är ännu ett skäl att lägga ytterligare kraft på såväl geografisk expansion som nya segment. Mer resurser läggs därför i till exempel Spanien och som nämnts också i USA. FastOuts återkommande abonnemangsintäkter ligger på omkring 450 000 kronor i månaden.

Vi har under sommaren fotograferat av stora delar av Los Angeles med 360°-vyer, i ett första steg, för att bygga upp bildbanken för strategiska områden i USA. Sedan mitten av augusti är vi också etablerade på plats för att lägga grunden för och utvärdera FastOuts närvaro i USA. Det arbetet är intensivt och vi ser fram emot att verkligen ta oss in på världens hetaste marknad för VR och drönarfoto.

Samtidigt fortsätter vi att öka intäkterna och förbättra resultatet. Bolagets totala intäkter landade under det första halvåret på 3,9 miljoner kronor, vilket är en kraftfull förbättring jämfört med samma period förra året, då motsvarande siffra var 2,6 miljoner kronor. Även på resultatnivå sker fortsatta förbättringar. Förlusten minskade kraftigt, från 3,8 till 2,1 miljoner kronor under första halvåret, jämfört med samma period i fjol. Tittar man på det andra kvartalet enbart är förbättringarna för såväl intäkter som resultat också kraftiga jämfört med andra kvartalet i fjol.

Sammantaget pekar det mesta åt rätt håll även om vi vill betydligt mer. Produktmässigt är vi i linje med våra egna högt ställda förväntningar vilket är en förutsättning för att kunna växla upp såväl egna säljprocesser som att effektivare aktivera kunder via våra digitala säljkanaler.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 3,9 MSEK (2,6)

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-3,8)

Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-3,8)

Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,07)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2  2018

Totala intäkter uppgick till 2,0 MSEK (1,5)

Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-1,7)

Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-1,7)

Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

  • FastOut lanserade i januari en ny global modell för drönarpiloter.

  • I början av februari lanserade FastOut en konsumentprodukt där det blir möjligt att köpa högupplösta stillbilder från FastOuts bildbank.

  • FastOuts kunder i Spanien kan sedan i april exponera sina VR-tourer på Schibstedägda bostadssajten Habitaclia. Habitaclia är en av de ledande bostadssajterna i medelhavsområdet med omkring 5,5 miljoner besökare varje månad.

  • FastOut lanserade i april tre nya produktsidor för att öka den digitala försäljningen.

  • FastOuts tidigare VD Alexander Greidinger kommer att leda bolagets nästa steg med att utvärdera en USA-satsning. Därför lämnade han posten som VD den 1 juni i år. Storägaren och tidigare VD:n Håkan Lindgren tar över VD-rollen.

  • FastOut har fått i uppdrag av Åre 2019 AB att leverera 360° drönarvyer och VR-tour av Åre by och VM-arenan.

För mer information, kontakta:

VD, Håkan Lindgren

Tel: +46 (0)727 29 18 80

E-post: hakan.lindgren@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar