Kvartalsrapport 3 2017

VD har ordet

FastOut har klarat flera viktiga och bitvis svåra steg det senaste året. Men sedan i våras upplever vi en tydligt ökad optimism och framtidstro i hela bolaget och även hos våra kunder. Detta tack vare en återigen drönarvänlig lagstiftning i Sverige, en ny och väl fungerande abonnemangsmodell som vi ser kommer att ta oss snabbare till stabil lönsamhet samt en starkare digital strategi för global uppskalning mot såväl drönarpiloter, fotografer som slutkunder.

Den digitala strategin och utvecklingen är högt prioriterade för FastOut. Arbetet går ut på att öppna upp våra produkter och tjänster mot kunder, piloter och fotografer via en ny digital försäljningsmodell som ska hjälpa bolaget att kostnadseffektivt skala upp snabbare.

Vi ser bland annat en stor potential i att marknadsföra oss mer mot piloter och fotografer som själva vill använda sig av den avancerade tekniken vi har byggt för att skapa VR-upplevelser till sina egna kunder. FastOuts försäljning har hittills främst varit inriktat mot slutkund där fotografer och piloter varit en nyckel för att skapa VR-produkterna. Vi kommer inom kort lansera ett nytt abonnemang där vi blir ett verktyg som ska användas för att hjälpa piloter och fotografer att hitta nya affärsmöjligheter. Det nya abonnemanget kommer erbjudas som såväl freemium- som premium, utifrån hur kunderna vill använda sig av plattformen.

Arbetet kommer att kräva precision, investeringar och ett mått av tålamod. Vi står inför en enormt spännande framtid då branscherna kopplade till VR och drönare samtidigt växer kraftigt. För att skala upp ambitionerna och ta tillvara på möjligheterna som skapats av en växande marknad och FastOuts position genomför nu bolaget en företrädesemission på 6,7 miljoner kronor (se separat memorandum).

Den nya abonnemangsmodellen mot slutkund har börjat ge stabil tillväxt med ett stadigt inflöde av nya kunder. Vi har nu återkommande abonnemangsintäkter på omkring 350 000 kronor i månaden. Det är en tillväxt på närmare 300 procent sedan mars månad. Vi upplever samtidigt att vi bara börjat skrapa på ytan av den potential vi ser.

Även om vi under tredje kvartalet hade en nettotillväxt mot kvartal 2 på cirka 25 procent så ser vi en svag minskning av nettointäkterna med omkring 3 procent mot samma period förra året. Detta förklaras av att fokus nu ligger i att bygga upp återkommande intäkter från abonnemang snarare än som tidigare då vi hade mer intäkter av engångskaraktär.

Men med det sagt ser vi inga synliga hinder för en offensiv tillväxt det närmaste året. Vi har produkterna, en växande marknad och en affärsmodell som gör oss unika - samtidigt rör vi oss närmare en operativ lönsamhet.

Alexander Greidinger

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB


Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2017

Totala intäkter uppgick till 1,9 MSEK (2,1)

Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,4)

Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-1,4)

Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2016.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.09.30)

 • Finlands största bostadssajt Etuovi.com gick i januari live med 360° drönarvyer från FastOut.

 • FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden signerad.

 • FastOut får den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i enlighet med Kameraövervakningslagen.

 • FastOut får nationellt tillstånd från Länsstyrelsen för att flyga och fota med drönare i hela Sverige i enlighet med kameraövervakningslagen.

 • FastOut anställer Magnus Paulsson som ny CTO. Magnus har tidigare haft rollen som CTO på mediaföretaget Metro.

 • FastOut lanserade i mars en unik VR-produkt för massmarknaden för att enkelt, billigt och snabbt skapa 360° VR-upplevelser.

 • FastOut anställde i mars Jonas Petrini Jaldeborg som ny försäljningschef. Han har en lång bakgrund inom försäljning och har också varit Country Manager för Hästens Sängar.

 • FastOut kontrakterade en första återförsäljare i Indonesiens huvudstad Jakarta i maj.

 • FastOut kommunicerar samarbete med den japanska elektronikkoncernen Ricoh. Ricoh levererar bland annat VR-kameran som säljes med FastOut VR.

 • Joakim Stenberg valdes på årsstämman i maj till ny styrelseledamot i FastOut Int AB.

 • FastOut tecknade i maj avtal med sina första mäklarkontor i Finland för produkten FastOut VR.

 • FastOuts kund ​Hitta.se​ investerade i juni i access till fördubblat antal drönarvyer. Det innebär att besökarna på Hitta.se kommer att kunna ta del av fler än 16 000 olika 360° drönarvyer när projektet är slutfört.

 • FastOut har i två riktade nyemissioner tagit in dels 1 miljon SEK från IT-investeraren Jonas Litborn och dels ytterligare 500 000 SEK från Bridge 140 AB, som investerar i teknikbolag.

 • I juni kom beskedet att från och med 1 augusti 2017 blir det tillåtet att flyga med kameraförsedda drönare utan att först söka tillstånd under kameraövervakningslagen, efter ett beslut i riksdagen. Lagändringen är en seger för den växande drönarbranschen i Sverige.

 • FastOut meddelar i juli att mäklarkunder som använder FastOut nu kan få sina VR tourer publicerade på Hemnet.

 • Under juli meddelas att flera nya avtal tecknas på Costa Blanca kusten i Spanien

 • I Augusti släpper bolaget en uppdaterad app mot drönarpiloter

 • Bolaget meddelar i september om en strategisk digital satsning för snabbare tillväxt

 • Under september uppdaterar FastOut marknaden om sin tillväxt i återkommande abonnemangsintäkter.

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar