Marknadsmeddelande 251/17 - Information om företrädesemission i Fastout Int. AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (FOUT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 12 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 13 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av för 0,70 sek per aktie. (1:6 á 0,70 sek) 

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 18 oktober 2017 till och med den 30 oktober 2017. 

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 18 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 18 oktober 2017 till och med den 1 november 2017. 

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: FOUT TR
ISIN-kod: SE0010468264
Orderbok-ID: 144724
CFI: RSXXXX
FISN: FOUT/TR
Första handelsdag: 18 oktober 2017

Sista handelsdag: 30 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: FOUT BTA
ISIN-kod: SE0010468280
Orderbok-ID: 144725
CFI: ESXXXX
FISN: FOUT/BTA NV
Handelsperiod: 18 oktober fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 10 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.