Årsredovisning 2002

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI

- äga och förvalta egna fastigheter på expansiva orter
- förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
- prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i Stockholm
- prioritera värdetillväxt och kassaflöden
- i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla de bolag som nu ingår i riskkapitalrörelsen


FastPartner AB
Sturegatan 38
Box 556 25
102 14 Stockholm
Tel 08-402 34 60
Fax 08-402 34 61
info@fastpartner.se
www.fastpartner.se

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar