Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Koncernens resultat
FastPartner redovisar för delårsperioden ett rörelseresultat på 118,0 (151,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till 0,8 (15,5) MSEK efter nedskrivningar i riskkapitalrörelsen om 8,3 (0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 21,9 (22,1) MSEK samt realisations-vinster på 24,2 (17,0) MSEK.

Fastighetsrörelsen
FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration till Stockholmsområdet. Andra prioriterade orter är Göteborg och Gävle. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 473.079 kvm.
Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77 % av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder.

Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 238,1 (257,1) MSEK. I jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 11,6 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd ökat med 11,2 MSEK. Detta beror främst på höjda prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för reparation och underhåll. T.ex har 4,5 MSEK använts för att höja attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.


Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar