DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2003

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 211,2 MSEK (237,0)

· Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (41,8) motsvarande 0,25 kr/aktie (0,80)

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 23,2 MSEK (4,2)

· Kassaflöde från den löpande förvaltningen 34,4 MSEK (-16,8)

· Under delårsperioden har 7 (8) fastigheter avyttrats för 354 (230) MSEK med ett resultat om 12,3 (62,5) MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar