• news.cision.com/
  • Fastpartner/
  • FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 30 juni totalt 425.876 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 79% av beståndet och resterande 21% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av den portfölj om 12 st icke fastighetsrelaterade företag uppgår till 120,5 MSEK. Koncernens resultat Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 61,2 (13,7) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 13,9 (14,6) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 63,8 (24,2) MSEK. Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på - 4,8 (-4,4) MSEK. Efter uppskjuten skatt om 18 MSEK uppgår koncernens resultat till 39,2 (4,3) MSEK. Fastighetsrörelsen Hyresintäkterna uppgick under perioden till 160,7 (160,5) MSEK. I jämförbart bestånd, efter hänsyn taget till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 8,7 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd minskat med 2,4 MSEK. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet exklusive försäljningar, nedskrivningar och skatt förbättrades till -2,6 (-10,5) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00980/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00980/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar