FastPartner blir hyresvärd till Mekonomen

FastPartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas av AXA Real Estate med en sammantagen yta om cirka 52 000 kvadratmeter. Fastigheterna är i huvudsak uthyrda till det börsnoterade bolaget Mekonomen som är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet. Hyreskontrakten löper till 50% på tio år och resterande del på genomsnittligt sex år. 85% av fastigheterna ligger i FastPartners prioriterade förvaltningsområden Stocholm/Mälardalen. Fastigheterna utgör ett bra komplement till FastPartners nuvarande förvaltningsområden. Sammantagna hyresintäkter uppgår till cirka 31,5 MSEK.

Tillträde till fastigheterna var den 3 juli.

Stockholm den 4 juli 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar