Feelgood: Nyemission om 70,6 MSEK fulltecknad

Feelgood Svenska AB (publ) har genomfört en företrädesemission uppgående till 70,6 MSEK med teckningskurs 1,50 SEK/aktie. Nyemissionen är fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 70,6 MSEK i kontant nyemissionslikvid före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 2,5 MSEK.
 
Teckningsutfallet bland befintliga ägare med stöd av teckningsrätter uppgick till drygt 31 MSEK (44 %). Därutöver har teckningsgarantier från Feelgoods två huvudägare Provobis Holding AB och LRF tagits i anspråk, vilka tillsammans med teckning från Andra AP-fonden om 10 MSEK medfört att nyemissionen fulltecknats.
 
»Det är mycket glädjande att konstatera att Feelgoods nyemission är framgångsrikt genomförd, trots ett svårt utgångsläge», säger Feelgoods arbetande styrelseordförande Uwe Löffler. »Bolagets huvudägare har tagit ett stort ansvar för Feelgood. Att därtill få Andra AP-fonden som investerare känns mycket positivt. Vi har en stark position på en tillväxtmarknad och många nöjda kunder. Nu skall vi lägga all energi på att öka effektiviteten och skapa ett lönsamt Feelgood.»
 
Genom nyemissionen tecknas totalt 47.065.824 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 88.248.420 SEK och antalet aktier till 70.598.736. Nyemissionens betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas av registrerade aktier i slutet av september och då bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista. Under mellantiden sker separat handel av s k BTA.
 
 
Stockholm den 12 september 2002
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen
 
 
Kontaktpersoner
 
Thomas Ådén
tf. VD och finansdirektör
Mobil: 0709-54 44 41
 
Uwe Löffler
Arbetande styrelseordförande
Mobil: 0708-11 49 72

Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag med ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar