Feelgood: Beslut från extra bolagsstämma den 20 december 2001

PRESSMEDDELANDE 2001-12-20Feelgood Svenska AB (publ.) beslutade vid extra bolagsstämma den 20 december 2001 att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5.000.000 aktier vid nominellt belopp om 1,25 kronor, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 6.250.000 kronor.

Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall kunna ske i kontanter, genom apport eller genom kvittering.

Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på över 500% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.

För frågor och information kontakta: <br > <br >Carl-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >Tel: 08-545 810 21 <br >Mobil: 0703-68 98 02 <br >E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >Tel: 08-545 810 12 <br >Mobil: 0709-54 44 41 <br >E-post: thomas.aaden@feelgood.se <br > <br >

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera