Feelgood: Beslut om nyemission samt omfattande besparingsprogram

Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag med ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på
kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Vid styrelsemöte den 20 juni 2002 fattade styrelsen beslut om att säkerställa företa-gets likviditets- och kapitalbehov genom att förslå bolagsstämman den 28 juni 2002 att en nyemission genomförs.

Nyemissionen kommer att genomföras på följande villkor; varje
befintlig aktie ger rätten att teckna två nya aktier och teckningskursen har föreslagits till SEK 1,50. Av-stämningsdag föreslås till den 20 augusti 2002 och teckningstiden löper från den 26 augusti till den 6 september.
Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare och emissionspro-spekt offentliggörs omkring den 21 augusti.

Styrelsen har vid samtal med de större ak-tieägarna redan idag
preliminära löften om att minst 50 % av nyemissionen kommer att vara garanterad.

Vidare har styrelsen i samråd med de större aktieägarna fattat beslut om ett omfattande besparingsprogram, företrädesvis inom den centrala administrationen, som innebär kostnadsbesparingar på ca 45 Mkr per år vilket kommer att presenteras i sin helhet vid bolagsstämman. Besparingsprogrammet beräknas ge full effekt 2003.

Styrelsen beslutade också att dra tillbaka förslaget om konvertibla skuldebrev. Dock kommer styrelsen att föreslå ett bemyndigande för styrelsen att emittera 15.000.000 nya aktier enligt tidigare information.

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood Svenska AB (publ) <!-- hugin-supplied --><br> Carl-Henrik Söderström, VD och koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 08-545 810 00 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0703-68 98 02 <!-- hugin-supplied --><br> Fax: 08-660 01 04 <!-- hugin-supplied --><br> E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kontaktperson för större aktieägare: <!-- hugin-supplied --><br> Uwe Löffler <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0708-11 49 72

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera