Feelgood: Delårsrapport januari - september 2004

Feelgood Svenska AB (publ) (org nr 556511-2058)

Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
PERIODEN I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättningen uppgick till 290,7 (299,4) mkr
 • Resultat efter skatt förbättrades till -2,3 (-10,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,13) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3,1 (-18,8) mkr
 • Justerad prognos för år 2004 till ett resultat före skatt om 0 till 2 mkr
 • Vd Morten Werner har sagt upp sig och lämnar bolaget senast vid bolagsstämman 2005
 •  
  Stockholm den 12 november 2004
   
   
  Styrelsen
   
  Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor
   
  Bolagets ekonomiska information för återstoden av räkenskapsåret kommer att lämnas enligt följande:
  Bokslutskommuniké 2004     16 februari 2005
   
  Rapporterna finns från och med publiceringstillfället tillgängliga på Feelgoods hemsida www.feelgood.se under rubriken »Finansiell information»
   
  Feelgood Svenska AB (publ)
  Org nr 556511-2058
   
  Huvudkontor
  Hornsgatan 103 plan 10
  117 28 Stockholm
  Telefon: 08-545 810 00
   
   
  KONTAKTPERSONER
  Morten Werner, VD och koncernchef
  Telefon: 08-545 810 00 
  Mobil: 0706-36 25 25
   
  Thomas Ådén, Ekonomi- och Finanschef
  Telefon: 08-545 810 00
  Mobil: 0709-54 44 41
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  DETTA ÄR FEELGOOD <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

  Om oss

  Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.