Feelgood: Expanderar kraftigt genom förvärv av LRF's företagshälsovårdkedja Hälsa SverigeDe förvärvade enheterna är lokaliserade enligt följande :
Skåne 16 enheter; Malmö, Trelleborg, Lund, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Helsingborg, Ängelholm, Ystad, Tommelilla, Simrishamn, Vellinge, Höör, Kävlinge, Klippan samt Åstorp.

Götaland 19 enheter ; Göteborg (2), Borås, Kungsbacka, Falkenberg, Varberg, Skara, Vänersborg, Mellerud, Tanumshede, Linköping, Skänninge, Boxholm, Söderköping, Kalmar, Växjö, Ronneby, Jönköping samtVimmerby
Svealand/Norrland 11 enheter ; Stockholm (3), Solna, Norrtälje, Västerås, Örebro, Uppsala, Hedemora, Östersund samt Sollefteå.

Förvärvet av Hälsa Sverige ( årsomsättning 123 mkr ) samt tidigare förvärv under år 2000, motsvarar en omsättningsökning för Feelgood på årsbasis om ca. 160 procent i förhållande till 1999 års omsättning ( 226 mkr ). Feelgoods omsättningsmål för år 2000 är 300 mkr, vilket kommer att överträffas. Efter det senaste förvärvet uppgår den totala omsättningen på årsbasis till 400 mkr.

Feelgoods omsättningsmål för år 2002 är 500 mkr, vilket nu tidigareläggs till år 2001.

Den förvärvade verksamheten kan komma att belasta resultatet marginellt, i enlighet med flertalet andra s.k. omogna enheter. Resultatmålsättningen för de mogna enheterna (över 24 månader) är oförändrad om en vinstmarginal före skatt på 10 procent. De mogna enheterna under kvartal ett år 2000 var fem till antalet av totalt 31 och utgjorde 30 procent av omsättningen, vilka samtliga nådde en vinstmarginal på minst 10 procent före skatt. Under kvartal tre år 2000 blir ytterligare tre enheter mogna. Under år 2001 blir ytterligare 20 enheter mogna.

Feelgood med visionen att vara Nordens ledande hälsoföretag, blir härmed det största och det enda rikstäckande hälsoföretaget i Sverige som kan leverera ett komplett tjänsteutbud bestående av affärsområdena Företagshälsovård, Fysioterapi samt Motion & Hälsa över hela landet.

Feelgood blir genom förvärvet etablerade med totalt 77 enheter, varav 76 i Sverige och 1 i Norge. Tidigare enheter för ovanstående beskrivna förvärv är lokaliserade i Stockholm (8), Göteborg (9), Malmö (2), Lund (1), Helsingborg (2), Linköping (3), Västerås (2), Skövde, Täby Sundsvall och Oslo.

Antalet anställda efter senaste förvärv uppgår till ca. 750 personer.

- Förvärvet av Hälsa Sverige är ett strategiskt förvärv inom företagshälsovårdsektorn för Feelgood. Integrationen av Hälsa Sverige i Feelgood koncernen skapar starka synergieffekter vad gäller bl.a. marknadsföring och försäljning med en gemensam kunddatabas om totalt 240.000 anslutna på årsabonnemang, säger VD och koncernchef Håkan Jeppsson.

- Feelgood har med all önskvärd tydlighet visat att man är ett extremt intressant företag med mycket stark tillväxtpotential i en expansiv servicebransch, tillägger styrelseordförande Mats Hanzon, VD i Wasatornet Invest AB.


För frågor och information kontakta : <br >Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581000, 0709-544440. <br > <br >SBI-noterade Feelgood är ett svenskt hälsoföretag som erbjuder behovsanpassade och lönsamma tjänster inom företagshälsovård, fysioterapi, motion & hälsa samt handel med motions- och rehabutrustning. Feelgoods huvudsakliga målgrupper är anställda inom tjänste- och kunskapsintensiva företag och privatpersoner. Feelgoods arbetsmetoder baseras på friskvård och motion kombinerat med sjukgymnastik, rehabilitering och företagshälsovård.. Feelgood kan idag konkurrera med alla leverantörer inom området och verkar på en snabbt växande marknad som utvecklas starkt i kölvattnet på IT-branchen. <br > <br > <br >

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera