Feelgood: Förändringar i styrelsen


FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS STYRELSE
Katarina Hagdahl har av de fackliga organisationerna valts som representant i Feelgood Svenska AB (publ.) styrelse samtidigt som Susanne Feinbaum på egen begäran lämnar densamma. Vidare har Håkan Jeppson, likaså på egen begäran, lämnat styrelsen för bolaget.


Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på över 500% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.

För frågor och information kontakta: <br > <br >Carl-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >Tel: 08-545 810 21 <br >Mobil: 0703-68 98 02 <br >E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >Tel: 08-545 810 12 <br >Mobil: 0709-54 44 41 <br >E-post: thomas.aaden@feelgood.se <br >

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera