Feelgood: Nyemission om 34,2 MSEK fulltecknad

Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på över 500% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.


Feelgood Svenska AB har genomfört en företrädesemission uppgående till 34,2 MSEK med teckningskurs 4 SEK/aktie.
Nyemissionen är fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 34,2 MSEK i kontant nyemissionslikvid före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 2,8 MSEK.

För frågor och information kontakta: <br > <br >Carl-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >Tel: 08-545 810 21 <br >Mobil: 0703-68 98 02 <br >E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >Tel: 08-545 810 12 <br >Mobil: 0709-544 441 <br >E-post: thomas.aaden@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera