Feelgood: Nyemission om 34,2 MSEK säkerställd via kompletterande garantiI syfte att säkerställa att nyemissionen blir fulltecknad har Feelgood utverkat en kompletterande teckningsgaranti som medför att hela nyemissionen säkerställs. Därmed uppnår bolaget en tillfredställande likvidsituation och en förbättrad finansiell ställning.

Feelgood har under året vidtagit en rad åtgärder i syfte att effektivisera verksamheten och skapa lönsamhet. Från och med 2002 kommer dessa åtgärder att ge besparingar om ca 25 MSEK per år. Pågående nyemission skapar utrymme för att i snabb takt fortsätta rationaliseringsarbetet.

Årsomsättningen 2001 i Feelgood beräknas ligga i intervallet 430-450 MSEK. Bolaget noterar en god orderingång under hösten och tillkännagav i delårsrapporten per 2001-09-30 flera nya större kundavtal. Per ingången av 2002 har Feelgood ca 260.000 kunder knutna till företagshälsovårdsavtal. Till detta skall läggas ca 100.000 privatpersoner som årligen köper Feelgoods tjänster.Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på 571% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.

För frågor och information kontakta : <br > <br >Car-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >08-545 810 21 <br >0703-68 98 02 <br >carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >08-545 810 12 <br >08-545 810 12 <br >thomas.aaden@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera