Feelgood: Renodlar - avyttrar verksamheten i dotterbolaget Equipment AB

Feelgood Svenska AB (publ), noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har träffat avtal om överlåtelse av verksamheten inom dotterbolaget Feelgood Equipment AB till Per Andersson i Västerås AB.
 
Feelgood Equipment AB omsatte under 2002 ca 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat om -2,2 Mkr. Verksamheten omfattar import och försäljning av utrustning för styrke- och konditionsträning och har bedrivits i Feelgoods regi sedan 1998. I och med försäljningen har Feelgoods rörelsegren »Equipment» helt avvecklats.
 
»Försäljningen skall ses som ett viktigt led i våra ambitioner att renodla Feelgoods tjänsteutbud till hälso- och sjukvårdstjänster», säger Morten Werner, VD för Feelgood Svenska AB (publ), och fortsätter, »Försäljningen innebär;»
 
 • att vi avyttrar en verksamhet som medfört förluster utan att tillhöra kärnverksamheten.
 • att vi blir ett renodlat tjänsteföretag med fokus på företagshälsovård, hälso- och sjukvård, arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.
 • en realisationsvinst om ca 0,3 Mkr.
 • en minskning av koncernens balansomslutning med ca 5 Mkr.
 •  
  Per Andersson har tidigare varit chef för verksamheten och tillträder förvärvad rörelse omgående. Den avtalade överlåtelsen påverkar inte bolagets prognos om ett resultat efter finansnetto för 2003 om -8 till -12 Mkr.
   
   
  Stockholm den 16 oktober 2003
   
  Morten Werner
  VD
  Feelgood Svenska AB (publ)
  Tel: 08-545 810 00
  Mobil: 0706-36 25 25
   

  Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers konkurrensförmåga, långsiktiga lönsamhet och attraktionsvärde. Våra friska idéer är baserade på hälsotjänster som ska utveckla både organisationer och individer utifrån ett helhetsperspektiv.

  Om oss

  Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

  Prenumerera

  Dokument & länkar