Feelgood: Splitt genomförs den 28 juni 2000

O-listenoterade Feelgood Svenska AB genomför en splitt om 8:1 den 28 juni enligt beslut vid ordinare bolagsstämma den 12 maj 2000. Antalet aktier i Feelgood uppgår efter splitt till drygt 7,5 miljoner aktier. Feelgoods börsvärde efter fredagens stängningskurs är ca 225 mkr.

Feelgood tillträder förvärvet av Hälsa Sverige AB den 1 juli.

Feelgood tillträder som ägare till företagshälsovårdskedjan LRF Hälsa Sverige AB den 1 juli.

Förvärvet av Hälsa Sverige ( årsomsättning 123 mkr ) samt tidigare förvärv under år 2000, motsvarar en omsättningsökning för Feelgood på årsbasis om ca. 160 % i förhållande till 1999 års omsättning ( 226 mkr ). Feelgoods omsättningsmål för år 2000 är 300 mkr, vilket kommer att överträffas. Efter det senaste förvärvet uppgår den totala omsättningen på årsbasis till 400 mkr. Feelgoods omsättningsmål för år 2001 är 500 mkr.

Feelgood går in som delägare i ny hälsosite - Min Hälsa AB.

Feelgood har gått in som delägare till 25 procent i en ny hälsosite - Min Hälsa. Min Hälsa AB är en hälsoportal med populär och hälsoinspirerande information för kundföretagens intranet och extranet med tillhörande tjänster inom e-hälsomarknaden. Feelgood skall medverka till bolagets tjänster kan erbjudas Feelgoods kunddatabas som intranetlösningar.

Feelgoods satsning på en interaktiv hemsida klar under hösten.

Feelgoods tidigare meddelade satsning på en interaktiv kommunikationsplats via internet kommer att vara klar och lanseras under hösten. Syftet är att öka tillgängligheten gentemot ny marknad samt bredda servicen för befintliga kunder. Den gemensamma kunddatabasen utgörs av 240.000 individer anslutna på årsabonnemang.

Feelgood är efter den 1 juli etablerade med totalt 76 enheter i Sverige och 1 i Norge. Antalet anställda uppgår till 750 personer.

För frågor och information kontakta : <br >Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581014, 0709-544440.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera