Feelgood: Styrelsen föreslår incitamentsprogram till personalen

Styrelsen i Feelgood Svenska AB har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma att fatta beslut om ett incitamentsprogram, via teckningsoptioner, riktad till personalen inom Feelgoodkoncernen.
Programmet föreslås omfatta upp till 3,5 milj teckningsoptioner med en löptid om tre år och ett lösenpris om 180 procent av den volymvägda aktiekurs som kommer att fastställas efter ordinarie bolagsstämma. Programmet medför en utspädning om högst 4,4 procent.
 
Mer detaljerade uppgifter om förslaget kommer att lämnas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 7 maj 2003.
 
 
 
 
Stockholm den 31 mars 2003
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Morten Werner, VD
Mobil. 0706-36 25 25
 
Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar