Feelgood: Tecknar samarbetsavtal med NCC

Feelgood och NCC ingår ett strategiskt och långsiktigt samarbete kring hälsa och arbetsmiljö. Samarbetet bygger på ett partnerkoncept som innebär ett helt nytt angreppssätt på dessa frågor. Tillsammans ska parterna sträva efter att bli det goda exemplet på området i svenskt näringsliv.

»Hälsa och arbetsmiljö kommer att vara framtidens viktigaste ledarskapsfrågor. I NCC är hälsofrågorna föremål för ledningens aktiva engagemang och företaget arbetar mycket mål- och resultatinriktat. Det gör samarbetet särskilt värdefullt för oss», säger Feelgoods VD Morten Werner.
 
Avtalstiden blir tre år och startar 2005-01-01. För Feelgoods del innebär detta ett av de enskilt största kundavtalen.
 
»Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är prioriterade frågor hos NCC. För att vi ska kunna nå våra högt uppsatta mål gällande hälsa och arbetsmiljö var det viktigt att välja en kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad hälsopartner som erbjuder ett helhetskoncept med tjänster inom just dessa områden», säger Peter Ryd, chef för enheten Hälsa och Säkerhet hos NCC i Sverige.
 
NCC har den uttalade ambitionen att nå världsklass när det gäller hälsa, arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. I sin strävan att nå den ambitionen har NCC valt Feelgood som långsiktig och strategisk hälsopartner i Sverige. Ett bevis på att NCC är på rätt väg kom den 22 november i år. Då fick företaget utmärkelsen »European Good Practice Awards in Safety and Health at Work» av Europeiska arbetsmiljöbyrån.
 

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och erbjuder kundanpassade lösningar inom arbetsmiljö, hälsa, friskvård, sjukvård och rehabilitering med syfte att öka kundföretagens lönsamhet, konkurrenskraft och attraktionsvärde. Feelgood har idag närmare 570 anställda och finns etablerade på 50 geografiska platser.
 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK. Bolaget har 24 000 anställda, varav cirka hälften i Sverige.
 
 
Kontaktpersoner:
Morten Werner, VD och koncernchef Feelgood   
Tfn: 08-545 810 00    
Fax: 08-660 01 04
 
Peter Ryd, chef Hälsa och Säkerhet
Tfn: 070-553 14 99
Fax: 08-585 526 87
 

Detta är Feelgood idag: <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. <!-- hugin-supplied --><br> Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar