Feelgood: Utser ny VD

Report this content

Feelgood Svenska AB (publ), noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, fortsätter sin omstrukturering och anställer ny Verkställande direktör. Styrelsen har utsett Morten Werner, 53 år, till koncernchef och vd i moderbolaget.
 
Morten Werner har varit verksam inom Sevenco AB, där han ansvarat för »Chef att Hyra» verksamheten. Morten Werner har lång och omfattande erfarenhet av omstrukturering av företag, i första hand som Senior konsult och Partner i ett flertal bolag inom Management Consulting. Med den basen har han genomfört ett flertal omfattande omstruktureringsprojekt, bl.a. i roller som vd eller arbetande styrelseordförande.
 
»Utgångspunkten vid vår rekrytering har varit att utse en vd, med erfarenhet av exekutiva uppgifter inom företag i förändring. Ambitionen har också varit att hitta en person som kan fortsätta utvecklingen av bolaget efter det att handlingsprogrammet är genomfört», säger Uwe Löffler, arbetande styrelseordförande i Feelgood Svenska AB.
 
»Tillsättningen av ny vd och ny ledning var en viktig utgångspunkt i det handlingsprogram som fastslogs av den nya styrelsen efter bolagsstämman den 28 juni och som nu är under genomförande. Innan vd-rekryteringen kunde genomföras var det av avgörande betydelse att säkerställa bolagets egna kapital och likviditet. Denna del löste vi genom en fulltecknad nyemission om ca 70 Msek, konvertering av skulder till aktier om ca 15 Msek, samt nya krediter från bolagets huvudbank om 14 Msek», avslutar Uwe Löffler.
 
Morten Werner tillträder sin befattning omgående och i anslutning till detta lämnar Uwe Löffler successivt de operativa uppgifter han innehaft som arbetande styrelseordförande. Samtidigt återgår tf vd Thomas Ådén till sin ordinarie befattning som Finansdirektör.
 
I och med tillsättandet av ny vd har bolagets nya ledningsorganisation blivit komplett. Antalet beslutsnivåer i bolaget är nu färre och andelen administrativa kostnader i förhållande till intäkterna minskar stadigt. Sammantaget skall besparingarna i handlingsprogrammet minska kostnadsmassan med minst 45 Msek.
 
Det är fortsatt styrelsens i Feelgood Svenska AB (publ) bedömning att bolaget år 2002 kommer att redovisa en förlust om 80-95 Msek efter finansnetto och nedskrivningar och att 2003 års resultat efter finansnetto kommer att vara lägst ett nollresultat.
 
Stockholm 2002-10-15
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Uwe Löffler <!-- hugin-supplied --><br> Styrelsens ordförande <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0708-11 49 72 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Morten Werner <!-- hugin-supplied --><br> Verkställande direktör <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 08-545 810 00 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0706-36 25 25 <!-- hugin-supplied --><br> E-post: morten.werner@feelgood.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Prenumerera

Dokument & länkar