Feelgood tecknar nytt avtal med stort rikstäckande företag

Report this content

Feelgood har tecknat ett nytt avtal med ett stort rikstäckande företag med ca 9000 medarbetare gällande företagshälsovård. Avtalet är ett resultat av en upphandling där kunden sökt en proaktiv företagshälsa för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats för sina medarbetare.

Feelgoods uppdrag är bland annat att ge kunden professionellt stöd i att skapa en god arbetsmiljö, sänka sjuktal, aktivt förebygga ohälsa och effektivisera rehabiliteringsprocessen.

- Kunden har höga ambitioner för hälsa och arbetsmiljö med tydliga mål, vilket rimmar väl med hur vi arbetar. Vårt arbetssätt bygger på att det finns tydliga målbilder som vi tillsammans med kunden kan arbeta strukturerat mot och därigenom skapa goda resultat säger Johan Mähler, marknads-och försäljningschef, Feelgood.

Avtalet omfattar ca 9000 medarbetare och gäller från 2018-03-01 tills vidare.

Stockholm 2018-03-13
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök
CFO, Feelgood
Telefon: 0700-92 24 84
E-post: cecilia.HojgardHook@feelgood.se 

Om Feelgood
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.

Taggar:

Prenumerera