Intervju med Jenny Lindgren, Business Group Director på EVRY Sweden

Female Digital Engineer fick chansen att prata med Jenny Lindgren, som är Business Group Director på EVRY Sweden, om vad digitalisering innebär för henne, och för EVRY. 

Jenny Lindgren, Business Group Director på EVRY Sweden.

Vad är digitalisering för er?

Förändringstakten har aldrig gått så fort som nu, den pågående digitaliseringen förändrar såväl produktionskedjor som affärsmodeller. För oss handlar digitalisering om att vi ska hjälpa våra kunder att skapa värde och affärsnytta, vilket t ex kan vara effektiviseringar och moderniseringar. Våra kunder ska se oss som den professionella rådgivaren som kan guida och orkestrera en förändring. Jag ansvarar för våra Industri kunder och här kan vi nämna exempel som Boliden, där vi arbetar med t ex RPA för att effektivisera bokslutsrutiner samt Essity där vi levererar hela applikationen bakom Libero klubben.

Vilken är den bästa digitala lösningen enligt dig?

Oj, det finns så många bra digitala lösningar och det skapas nya i en rasande snabb takt. Den bästa lösningen är den som tar utgångspunkt i människan och behoven och med teknikens hjälp söker lösningar.

Vad hoppas ni få ut av ert partnerskap med Female Digital Engineer?

För att spegla hela samhället är mångfald nödvändigt. Vi behöver förstå våra kunder och deras behov för att kunna skapa rätt lösningar. Traditionellt saknar branschen mångfald i den utsträckning som behövs och vi på EVRY satsar hårt på t ex jämställdhet mellan könen och en större etnisk spridning. Jag har stora förväntningar på det här partnerskapet, som jag är övertygad om kommer sätta EVRY på kartan hos fler nyutexaminerade kvinnliga ingenjörer. 

Om oss

Programmet Female Digital Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla. Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekryteringsverksamhet genom Cogig.

Prenumerera

Media

Media