Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de två programmen Female Leader Engineer och Female Digital Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen.

Prenumerera