Ansökan till 2018 års omgång av Female Leader Engineer är öppen

Genom att lyfta fram kvinnliga civilingenjörsstudenter som vill bli ledare, och skapa en plattform där de och Sveriges största industriföretag kan träffas vill Female Leader Engineer bidra till att skapa en jämn maktbalans i näringslivet.

Varje höst deltar 20 kvinnliga civilingenjörsstudenter med intresse för ledarskap i Female Leader Engineers program som är personligt utvecklande och ger nära kontakt med partnerföretagen. Programmet fungerar även som en urvalsprocess för att utse årets Female Leader Engineer, som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen.

Under hösten får deltagarna lära känna partnerföretagen Scania, Ericsson, Fortum, Skanska, SSAB, Sandvik, Stora Enso och Volvo Cars. Detta sker bland annat genom exklusiva partnerbesök på respektive företag där deltagarna får bekanta sig med företagens verksamhet och arbetskultur.

Utöver dessa besök får deltagarna genomgå personlighets- och logiska tester, intervjuer och ledarskapsövningar. Programmet syftar till att utveckla samtliga deltagare och fungerar även som en unik mötesplats mellan kvinnliga civilingenjörsstudenter och svensk industri. Programmet avslutas med en prisceremoni där årets Female Leader Engineer utses. Förutom det skräddarsydda traineeprogrammet får vinnaren även ett coachingprogram från Kvinnokompetensen där utveckling av självledarskapet, som är grunden för att kunna leda andra på ett hållbart sätt, är i fokus.

Studenterna som kan söka utmärkelsen behöver ta sin civilingenjörsexamen under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 och läsa på Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet eller Uppsala universitet. Erfarenhet av, och framförallt intresse för, ledarskap är viktigt liksom viljan att arbeta på något av partnerföretagen.

Ansökan till utmärkelsen Female Leader Engineer stänger den 16:e september. Läs mer på http://femaleleaderengineer.se/

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media