Intervju med MajBritt Arfert, Chief Human Resources Officer på Ericsson

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Vi väljer våra partners med omsorg; vi väljer att hellre satsa på kvalitet än kvantitet, och avgörande för våra beslut att engagera oss i organisationer är det finns välartikulerade mål och uttalade ambitioner för vad man avser åstadkomma, och – inte minst – tydliga bevis på progress. Vår strävan att öka andelen kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer på Ericsson går långsamt framåt, därför uppskattar vi initiativ där kvinnor stöttas i sina karriärplaner med handfast vägledning och etablering av kontakter och nätverk; något vi anser att Female Leader Engineer gör på ett mycket bra sätt.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

Höstens upprop har förstås påverkat oss, inte minst genom att belysa hur omfattande problemet med sexuella trakasserier är. Vi har sedan många år en policy, rutiner och ett anmälningsförfarande på plats. I och med dessa upprop genomförde vi en global översyn för att säkerställa att så väl vårt ställningstagande (nolltolerans) som arbetssättet är känt bland våra medarbetare.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

I min professionella roll kan jag påverka våra aktiviteter och initiativ – alltifrån hur vi attraherar och rekryterar till hur vi kompetensutvecklar och befordrar kvinnor. Personligen försöker jag vara en god förebild för både kvinnor och män – förändring åstadkommer vi tillsammans.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

Vi har flera saker som samverkar; första linjens chefer har ett ansvar att hålla en kontinuerlig dialog med sina medarbetare kring det nuvarande uppdraget, men också att se framåt och ta såväl potential som ambitioner i beaktande och säkerställa att det finns en plan inför framtiden för varje individ. Våra chefer har också ett ansvar att lyfta fram kandidater för olika utvecklingsinitiativ såsom, utbildningar, befordringar och andra utvecklande uppdrag och projekt. Det finns etablerade arbetssätt där vi säkerställer att vi tar tillvara på våra ledarskapstalanger och bevakar utvecklingen.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Jag är ambitiös, målmedveten och orädd. Man måste våga ta lite risk och ta sig an större roller och utmaningar - för man växer och lär sig så mycket när man gör det, man kan oftast mer än vad man tror. Det är också viktigt att våga ifrågasätta och visa framfötterna men vara ödmjuk inför de uppgifter man tar sig an. Jag tror jag står med ”båda fötterna på jorden” och har också alltid fått stöttning från många olika håll som ger en positiv energi, kan agera bollplank och eventuellt även påknuffare. Jag tror väldigt mycket på att våga släppa taget; låt andra i din omgivning ta ansvar och växa. Själv har jag också haft mycket nytta av att utöva andra intressen vid sidan om jobbet – det har gett mig den energi som behövs för att sedan kunna presentera på topp på jobbet. 

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media