Intervju med Martin Lindqvist, VD på SSAB

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete? 

Det betyder mycket för oss. Att arbeta med jämställdhet är en avgörande fråga för alla företag och vi vill vara en förebild inom branschen. I vårt fall handlar det även om att vi ska kunna attrahera de allra bästa medarbetarna till SSAB. Generellt sett så är stålindustrin en traditionellt mansdominerad bransch och för att vi ska kunna attrahera rätt spetskompetens till stålindustrin behöver vi attrahera så väl kvinnor som män. Vårt arbete med Female Leader Engineer är ett av flera viktiga initiativ som vi är involverade i för att säkerställa att vi även i framtiden får rätt kompetens till SSAB.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

Jag tror att det handlar om att agera tillsammans och det gör vi bäst utifrån våra värderingar, både ens personliga men även företagets. Inom SSAB är det en självklarhet att alla ska ha lika möjligheter. Sen tror jag att det är viktigt att vi aldrig slutar prata om den här typen av frågor, för det är när vi agerar tillsammans som vi kan åstadkomma en förändring. Och det gäller naturligtvis inte bara näringslivet utan vi måste prata om det i skolan och i samhället i stort.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

Jag tror det påverkade de flesta företag och vi är många som blivit berörda av diskussionerna och vittnesmålen efter #metoo. För vår del så har vi pratat, skrivit artiklar och försökt reflektera över #metoo och #teknisktfel. SSAB har en tydlig nolltolerans mot alla typer av trakasserier, vilket också är tydligt i vår uppförandekod. Flera av våra produktionsanläggningar har även arrangerat seminarium och liknande för att diskutera hur vi kan bli ännu bättre på att jobba förebyggande. Vi har även uppmuntrat våra anställda att säga ifrån om man ser eller hör någonting olämpligt och vi har jobbat aktivt med att synliggöra de kanaler som finns om man inte är bekväm med att ta diskussionen där och då.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

Det här är en oerhört viktig fråga och vi letar hela tiden efter potential, särskilt när det kommer till någon som kanske inte haft en chefsposition tidigare. Jag tror att i princip alla kan bli en bra ledare med rätt vilja, inställning och stöd. Vi har tagit fram ett antal övergripande chefskriterier som vi hela tiden letar efter genom olika initiativ. Vi har bland annat våra traineeprogram, Technical Development Program och Business Development Program, där vi aktivt letar efter personer med potential att bli en bra ledare. Våra chefer runt om i världen letar dessutom hela tiden efter potentiella ledare som redan finns inom företaget som, med rätt stöd, kan utvecklas till en bra ledare.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

För mig handlar ledarskap mycket om att skapa förutsättningar så att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas. För att det ska fungera krävs tillit och det är också någonting jag värderar högt. På SSAB arbetar vi med en Lean-filosofi som vi kallar SSAB ONE, och vi är säkra på att vi får de bästa resultaten om alla har möjlighet att vara med och utveckla och påverka företaget. De resultaten kan vara allt från att vi utvecklar nya produkter, processer eller förbättrar ett arbetslags vardag på jobbet. Med SSAB ONE får vi en tydlig process för hur vi kan fånga upp den här typen av förbättringar och kanske viktigast av allt, vi märker att våra medarbetare trivs bättre på jobbet när de har en ännu större möjlighet att påverka.

Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

Det är framförallt tre anledningar som gör att jag tycker att alla kvinnliga ingenjörsstudenter borde söka till Female Leader Engineer:

  • Female Leader Engineer ger unga ingenjörer en möjlighet att få träffa och lära känna flera stora svenska industribolag. Som student är det svårt att få en insyn i vilka möjligheter man har som ingenjör och genom de aktiviteter som FLE anordnar, partnerdagar, kommunikation, marknadsföring, kan studenterna få en bra inblick i bolagen och kanske också nätverka med framtida arbetsgivare.
  • De finalister som går vidare i FLE är toppstudenter och som bolag får vi möjlighet att lära känna några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter idag, som dessutom har ett genuint intresse av oss partnerbolag.
  • Ju mer etablerat FLE som initiativ blir, desto starkare plattform blir det också för att lyfta fram och driva frågan om ökad jämställdhet i näringslivet – något som gynnar både kvinnliga ingenjörsstudenter och oss som företag.

Prenumerera

Media

Media