Intervju med Ödgärd Andersson, VP Vehicle Software & Electronics på Volvo Cars

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete? 

Vi behöver fler kvinnor som väljer ingenjörsbanan. Det är en stor outnyttjad potential i samhället som vi vill vara med och förverkliga. Mångfald är en framgångsfaktor i alla avseenden. Genom FLE:s engagemang för ett mer jämställt näringsliv når vi ut bredare till starka ingenjörstalanger med vad Volvo Cars står för och vad vi kan erbjuda.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

Metoo lyfte oerhört viktiga frågor. Som ledare har vi ett ansvar att hålla vår företagskultur och våra värderingar levande och att se bristerna i ögonen. I samband med Metoo-uppropen anordnade vi mångfaldsevent och uppmanade till dialog om den nolltolerans mot kränkningar och diskriminering som vi har.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

Framtidens ledningsgrupper bygger vi på alla nivåer i organisationen i dag, där skapar vi möjligheten att förbättra balansen i framtiden. Mångfald i ledningsgrupper berikar och bidrar till bättre dialog, beslut och resultat. Vid alla chefstillsättningar är mångfaldsperspektivet en viktig faktor.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

Vi identifierar talanger på olika nivåer löpande och erbjuder utvecklingsprogram, både för unga talanger i början av sin karriär och de med längre erfarenhet . Alla kritiska tillsättningar diskuterar vi i ledningsgruppen. Våra ledare ska vara bra förebilder för vår företagskultur och våra värderingar. Vi stimulerar också till internationella utbyten mellan våra utvecklingsenheter i Sverige, Kina och USA.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Jag älskar teknik och trivs bäst när jag får jobba tillsammans med andra människor. För mig har ledarroller varit det bästa av de två världarna. Jag vill vara med och skapa produkter och lösningar som förändrar samhällen och förbättrar för oss som lever i dem. Det bästa och roligaste sättet att vara med och förändra är att omge sig med människor med olika bakgrund och erfarenheter som kan skapa riktigt smarta lösningar. Jag känner mig lyckligt lottad som får göra det!

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media