Ferronordic Machines skjuter fram noteringsbeslut

Stockholm den 30 september 2014

I samband med emissionen av preferensaktier i oktober 2013 meddelade Ferronordic Machines att styrelsen hade beslutat att utvärdera en potentiell notering av Ferronordic Machines stamaktier på NASDQAQ OMX Stockholm med avsikt att notera aktierna under 2014. Till följd av den osäkra situationen i Ryssland och Ukraina har styrelsen beslutat att inte notera stamaktierna på NASDAQ OMX Stockholm under innevarande år. Ferronordic Machines fortsätter att utvärdera en potentiell notering under 2015 och är väl förberett om och när situationen stabiliseras.

Eftersom ingen notering av stamaktierna kommer äga rum före den 25 oktober 2014 kommer den underförstådda rabatten som erhålls då preferensaktier används för att teckna nya stamaktier i samband med en potentiell notering av stamaktierna på NASDAQ OMX Stockholm börja stiga med ca en procent per månad under kommande 15 månaderna efter den 25 oktober 2014 (förutsatt att ingen notering av stamaktierna äger rum innan dess). Även den inlösenspremie som bolaget ska betala om preferensaktierna inlöses kontant kommer börja stiga med en procent per månad under de 15 månaderna efter den 25 oktober 2014 (förutsatt att ingen notering av stamaktierna äger rum innan dess). Ovannämnda procentsatser baseras på stamaktiernas teckningskurs.

Styrelsens beslut har ingen påverkan på betalningen av eller storleken på utdelningar på bolagets preferensaktier.


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med över 70 anläggningar och fler än 750 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och leverera eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

http://www.ferronordic.ru

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar