Ferronordics årsstämma 2017 - korrigering

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2017 

I pressmeddelande tidigare idag meddelades inkorrekt att årsstämman 2017 beslutat om en utdelning om 30 kronor per preferensaktie. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman i själva verket om en utdelning om 60 kronor per preferensaktie.


Om Ferronordic 

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar