Färre än fyra av tio svenska telekomföretag satsar mer på cybersäkerhet, trots en ökad risk för dataintrång

STOCKHOLM — 25 oktober, 2017


Färre än fyra av tio svenska telekomföretag kommer att investera mer i cybersäkerhet för att möta en förväntad ökning av dataintrångsförsök. Detta visar en enkätundersökning från analysföretaget FICO och Ovum Research. Trots detta tror nära två tredjedelar av de tillfrågade att deras företag kommer att ha bättre cybersäkerhet om ett år. Endast 13 procent tror att cybersäkerheten kommer att försämras under det kommande året.

Europeiska telekomföretag har utsatts för en rad uppmärksammade dataintrång under de senaste två åren. Förutom förlorade inkomster och kunder, samt skadat rykte, har företag också bötfällts av den brittiska dataskyddsmyndigheten. När den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft under nästa år kommer kostanden för dataintrång att öka ytterligare. Ett företag kan nämligen komma att bli bötesskyldig vid ett eventuellt dataintrång, till det högsta beloppet av 20 miljoner euro eller fyra procent av de årliga intäkterna.

IT- och säkerhetschefer på svenska telekomföretag säger i undersökningen att antalet försök till dataintrång har ökat under det senaste året och 63 procent tror på en fortsatt ökning under nästa år. Samtidigt uppger färre än fyra av tio att de kommer att satsa mer pengar på att förbättra cybersäkerheten under nästa år. Denna siffra kan jämföras med svenska företag i övrigt, där i snitt 52 procent kommer satsa mer på cybersäkerhet under nästkommande år.

”Med tanke på det ökade antalet dataintrång och att majoriteten av företagsledarna på svenska telekomföretag tror att intrångsförsöken kommer att öka ytterligare, är det förvånande att bara fyra av tio svenska företag planerar att satsa mer på cybersäkerhet. Ännu mer förvånande är att många tror att deras cybersäkerhet kommer att förbättras utan att öka investeringarna. Under GDPR, kommer straffen för företag som förlorar kundinformation till följd av dataintrång att höjas, vilket ökar kostnaden för ett potentiellt intrång och därmed behovet av en mer utvecklad cybersäkerhet”, säger Dylan Jones, Country Manager för Norden och Baltikum på FICO.

Allt fler telekomföretag skyddar sig med riskförsäkringar för cyberattacker, men en majoritet av företagen i branschen fortfarande oförsäkrade. Endast 38 procent av de svenska telekomföretagen har en riskförsäkring som täcker cyberattacker, vilket kan jämföras med ett snitt på 56 procent bland svenska företag i genomsnitt.

En av fyra säkerhetsansvariga från den svenska telekombranschen uppger att företagets ledning inte är involverad i organisationens säkerhetsarbete, istället delegeras hela ansvaret till IT-chefen och säkerhetsteamet.

”Din förmåga att upprätthålla dina kunders tillit är avgörande för hur stora både de finansiella förlusterna och förlusten av anseende blir i samband med ett dataintrång. En viktig åtgärd är att se till att det finns strategier och mekanismer för att utvärdera företagets säkerhetsstatus, som omfattar alla nivåer inom organisationen, även företagets högsta ledning. En annan viktig åtgärd för att skydda sig mot dataintrång är att teckna en riskförsäkring som skyddar dig mot konsekvenserna av ett eventuellt dataintrång”, säger Dylan Jones.

Ovum genomförde undersökningen på uppdrag av FICO genom telefonintervjuer med 350 IT-chefer och säkerhetsansvariga i Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, och Storbritannien. Telefonintervjuerna genomfördes under mars och april 2017. De tillfrågade representerade företag inom finansbranschen, telekombranschen, samt inom sjukvård, e-handel och bredbandsleverantörer.

För mer information, vänligen se: http://www.fico.com/br/latest-thinking/ebook/cybersecurity-in-the-nordics-views-from-the-c-suite 


About FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 175 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 100 countries do everything from protecting 2.6 billion payment cards from fraud, to helping people get credit, to ensuring that millions of airplanes and rental cars are in the right place at the right time. Learn more at http://www.fico.com

FICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

About Ovum

Ovum is a market-leading research and consulting firm focused on helping digital service providers and their vendor partners thrive in the connected digital economy. Through its 150 analysts worldwide, it offers expert analysis and strategic insight across the IT, telecoms, and media industries. Founded in 1985, Ovum has one of the most experienced analyst teams in the industry and is a respected source of guidance for technology business leaders, CIOs, vendors, service providers, and regulators looking for comprehensive, accurate, and insightful market data, research, and consulting. With 23 offices across six continents, Ovum offers a truly global perspective on technology and media markets and provides thousands of clients with insight including workflow tools, forecasts, surveys, market assessments, technology audits, and opinion.

Ovum is part of the Business Intelligence Division of Informa plc, a leading business intelligence, academic publishing, knowledge and events group listed on the London Stock Exchange. https://ovum.informa.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Media:
Magnus Arén för FICO
Burson-Marsteller
+46 (0)70 826 79 04
fico@bm.com

Prenumerera

Dokument & länkar