Bankerna måste ta ansvar för kompetensutveckling av anställda

Svårighetsgraden ökar för tjänsterna i finansbranschen och vissa typer av tjänster minskar kraftigt, medan andra ökar. Det visar Finansförbundets nya rapport om kompetensutveckling. Finansförbundet uppmanar arbetsgivarna att ta ansvar för att kompetensutveckla sin personal.

Finansbranschen är en av de branscher där digitaliseringen går som snabbast och ett väldigt tydligt exempel på arbetsmarknadens utveckling, där ständig kompetensutveckling alltmer blir detsamma som ökad anställningstrygghet.

– Bristfällig kompetensutveckling av de anställda riskerar att leda till kompetensväxling då arbetsgivaren byter ut befintliga medarbetare mot nya. Det är ett kompetensslöseri som är kostsamt både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.

Ny branschstatistik i Finansförbundets rapport visar att svårighetsgraden för tjänsterna i finansbranschen har ökat och att en förändring i yrkeskårens sammansättning har skett de senaste 10 åren – vissa tjänster har minskat sin andel kraftigt, medan andra ökat. Nya typer av kompetensprofiler efterfrågas. 

Samtidigt visar en tidigare undersökning att enbart en fjärdedel av Finansförbundets medlemmar anser att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker för att de ska känna sig uppdaterade i sina yrkesroller. Och 40 procent av den planerade kompetensutvecklingen ställs in – vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning.

– Resurser, i form av både pengar och tid, måste satsas på att kompetensutveckla dagens anställda för morgondagens jobb, säger Ulrika Boëthius.

I den nya rapporten Världen förändras - häng på! ger Finansförbundet förslag på hur medlemmarnas kompetensutveckling kan säkras.

Kontakt:

Åsa Berner, pressansvarig Finansförbundet
08-614 03 01
asa.berner@finansforbundet.se
 

Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
070-413 41 01
ulrika.boethius@finansforbundet.se
 

Om oss

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Prenumerera

Media

Media