Marginalen Bank tecknar kollektivavtal

Ännu ett finansföretag tecknar kollektivavtal med Finansförbundet.

Marginalen Bank, som har drygt 300 anställda, har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017.

      Marginalen Bank har varit bank i 6 år och successivt vuxit. Vi har sedan start haft avtal och villkor som ligger i linje med kollektivavtal, och ser nu att ett naturligt steg är att teckna kollektivavtal med Finansförbundet. Genom kollektivavtalet skapar vi en tydligare plattform både för nuvarande anställda och kommande rekryteringar, säger Eleonor Åslund HR-chef.

Finansförbundet välkomnar Marginalen Banks beslut att teckna kollektivavtal för sina anställda.

      Det är mycket glädjande att en så stor och känd aktör som Marginalen Bank har en så positiv inställning till kollektivavtal och schysta villkor. Vi hoppas få fler finansföretag att följa Marginalen Banks exempel, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

 

Björn Lundell

Samhällspolitisk chef

Finansförbundet

070-413 03 10

Prenumerera