Finepart tillförs 7 MSEK efter avslutad företrädesemission

Report this content

Det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen tecknades till 70 procent motsvarande 7 MSEK. I emissionen tecknades 1 677 919 aktier med stöd av teckningsrätter och 257 066 aktier utan företräde motsvarande 53,9 procent av företrädesemissionen. Därutöver tecknades 577 671 aktier motsvarande 16,1 procent av emissionsgaranter.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

De nya aktierna som tecknats i Företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Spotlight Stock Market omkring vecka 48, 2018.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 46,7 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har aktier för motsvarande 7,2 procent tilldelats tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades företrädesemissionen till 53,9 procent vilket medför att aktier motsvarande 16,1 procent har tilldelats emissionsgaranterna för en total teckning om 70 procent.

Genom företrädesemissionen tillförs Finepart cirka 7 MSEK före emissionskostnader vilka uppskattas till cirka 1,2 MSEK. Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med totalt 376 898,40 SEK till 1 453 748,40 SEK. Det totala antalet aktier i Finepart ökar med 2 512 656 aktier till totalt 9 691 656 aktier.

”Det är glädjande att bolaget nu får in kapital för att etablera ett democenter i USA, trots ett utmanande börsklimat under de senaste veckorna. Bolagets verksamhet utvecklas mycket positivt och vi har pågående dialoger med ett flertal större potentiella kunder, där ett democenter i USA kommer spela en betydande roll för att nå order på den amerikanska marknaden. Särskilt glädjande är att vår agent i Kalifornien nyligen beställt en maskin, vilket naturligtvis stärker vår tro på denna satsning”, säger Lars Brodal, VD för Finepart.

För ytterligare information

Lars Brodal, VD Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911 303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om Finepart Sweden AB

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar