Fingerprint Cards och Litronic Inc. utvecklar marknadens mest avancerade system för e-handel med PKI och smarta kort.

Fingerprint Cards och Litronic Inc. utvecklar marknadens mest avancerade system för e-handel med PKI och smarta kort. Fingerprint Cards AB och Nasdaqnoterade Litronic Inc., Kalifornien, har tecknat ett Memorandum of Understanding. De båda företagen utvecklar den hittills mest avancerade lösningen för Internetbaserad handel och kommunikation, som kombinerar fingerverifiering med PKI-säkerhet och digital signatur på Microsofts plattform för smarta kort (Microsoft @ Windows Powered Smart Card platform). Lösningen förväntas klara den högsta säkerhetsnivån i USA: s säkerhetsstandard för elektroniska informationssystem, nivå 3 i FIPS 140-1(Federal Information Protection Standard). Denna standard är satt av National Institute of Standards and Technology (NIST) som är den federala standardiseringskommissionen. För att klara högsta säkerhetsnivån i dessa rigorösa säkerhetsföreskrifter, måste hanteringen av både biometriska data och data avseende den digitala signaturen, kunna ske utan användning av värdPC eller nätverk. Detta åstadkommes genom att använda Fingerprint Cards´ patenterade tvåchipsystem för verifiering av identitet, där sensor- och processorchipen integreras i Litronic's läsare för smarta kort. Jämförelsen mellan det i kortet lagrade fingermönstret och det presenterade, sker i kortet, varigenom den digitala signaturen och de personliga behörigheterna låses upp. Betydelsen av digitala signaturer accentueras genom att fler länder följer i USA: s spår med lagstiftning som likställer digital signatur med underskrift på papper. Marknaden för säkerhetssystem baserade på smarta kort med PKI-säkerhet och biometrisk verifiering väntas växa starkt, efter att USA: s regering nu anslagit 14 miljarder kronor i ett program för att förse federala myndigheter med multifunktionella smarta kort, där varje kort skall bära kortinnehavarens biometriska identitet. Korten skall användas i system för e-handel mellan myndighet och leverantör, datoraccess och fysisk access. Litronic är sedan 30 år en väsentlig leverantör av säkerhetssystem till federala myndigheter. Det inledda samarbetet ger Fingerprint Cards en utomordentlig möjlighet att få del av en stor och högintressant marknad för bolagets teknik. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, Vd Fingerprint Cards AB Tel: 031 - 607820 E-post: lennart.carlson@fingerprint.se www.fingerprint.se Fingerprint Cards AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har utvecklat ett komplett system för fingerverifiering som kan implementeras i små enheter. Ett flertal patent skyddar tekniken, som licensieras till tillverkare av produkter där användaridentifiering är ett säkerhetskrav. Exempel på sådana produkter är mobiltelefoner, system med smarta kort, området för datasäkerhet och passersystem i byggnader. Tekniken utgörs av två egenutvecklade mikrochips med programvara, som är helt oberoende av PC för lagring, avläsning och matchning av fingermönster. http://www.fingerprint.se Litronic, Inc. (Nasdaq: LTNX) är ett säkerhetsföretag grundat 1970, och har sin bas i Irvine i Kalifornien. Bolaget är en ledande och komplett leverantör av system för säker e- handel och annan datakommunikation över Internet och företagsinterna nät. Litronic's säkerhetsprodukter utnyttjar den avancerade PKI-metoden (Public Key Infrastructure) och kan användas tillsammans med bl.a. www-sökmotorerna Netscape Communicator och Microsoft Internet Explorer. http://www.litronic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar