Fingerprint Cards och NEDAP N.V. utvecklar passagesystem.

Fingerprint Cards och NEDAP N.V. utvecklar passagesystem. Fingerprint Cards och det hollandsbaserade säkerhetsföretaget NEDAP N.V. skall gemensamt utveckla passagesystem med Fingerprint´s teknik för elektronisk fingerverifiering. De nya produkterna är ämnade för NEDAP´s marknader för säkerhetsprodukter. NEDAP, som har lång erfarenhet av utvärdering och försäljning av biometriska tekniker, - användaridentifiering genom analys av fingermönster, ögats iris eller ansiktsform - , har valt Fingerprint´s chipbaserade teknik för fingerverifiering, som efter utvärdering skall integreras i NEDAP´s produkter. NEDAP tillverkar och säljer produkter för användaridentifiering inom områdena butiksövervakning, fysisk passerkontroll och logistiksystem. I en första fas skall Fingerprint´s batteridrivna och PC-oberoende systemlösning för fingerverifiering integreras i NEDAP´s etablerade proximitykort. Korten kommunicerar med kortläsarenheten genom krypterade radiosignaler, Radio-Frequency Identification (RFID). Kombinationer av Fingerprint´s chipteknik med andra NEDAP-produkter, där kraven på integration är mycket höga, skall även utvärderas. Den första produkten skall visas på säkerhetsmässan i Essen, Tyskland, i oktober i år. Fingerprint Cards AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har utvecklat ett komplett system för fingerverifiering som inpassas i små enheter och har flera patent för sin teknik. Tekniken licensieras till företag som säljer produkter där användaridentifiering krävs av säkerhetsskäl. Exempel på sådana produkter är mobiltelefoner, smarta kort, tangentbord till datorer och system för inpassering. Tekniken utgörs av två egenutvecklade mikrochips, som är helt oberoende av PC för lagring, avläsning och matchning av fingermönster. NEDAP N.V. etablerades 1929 och är noterat på Amsterdams börs. Företaget tillverkar och säljer elektroniska system för tillämpningar med funktioner att identifiera, registrera och lokalisera människor, djur och varor. Huvudkontoret ligger i Groenlo, Holland, och företaget har ca 700 anställda. NEDAP arbetar kontinuerligt med produktutveckling, där kunskap och lång erfarenhet av elektronik, optik, automatisering och avancerad mekanik spelar stor roll. Produkterna säljs i stora delar av världen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Carlson, VD Tel: 031 - 10 06 75 E-post: info@fingerprint.se www.fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar