Ordinarie bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) Anförande av verkställande direktören VD, Lennart Carlson och tekniskt ansvarige, Sven G. Gustafsson beskrev och kommenterade det gångna verksamhetsåret och svarade på de frågor som ställdes. Ansvarsfrihet Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1999. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes-Göran Fridh och Lennart Carlson. Jan Danielson, Peter Augustsson och Perc Brodén nyvaldes. Jan Danielson, f 1935. F.d. ledamot av AB Volvos koncernledning. Övriga styrelseuppdrag: IFS AB, A-Banan Projekt AB, Medi Team AB samt AB Chalmersinvest. Peter Augustsson, f 1955. Verkställande direktör Saab Automobile AB samt Vice President GM Europe. F.d. verkställande direktör och koncernchef i SKF AB, Övriga styrelseuppdrag: SEB Rådgivande regionalstyrelsen för Västra Sverige, Överstyrelsen för Sveriges Verkstadsindustrier. Perc Brodén, f 1944. Verkställande direktör och koncernchef i Expert Invest AB. Övriga styrelseuppdrag: Bergsala AB, Evercom Network ASA samt Interaktiv Media AB. Revisorer Omval av auktoriserad revisor Jonas Cullberg och revisor Marie Andersson. Vinstdisposition Beslutades att inte lämna någon utdelning för 1999 samt att årets förlust om -16 308 590 kronor balanseras i ny räkning. Bemyndigande av styrelse att emittera aktier Ordinarie bolagsstämma bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier serie B. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta ett eller flera beslut om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 500.000 kr genom nyemission av högst 2.500.000 aktier av serie B med ett nominellt värde på 0,20 kr. Emissionen skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Vid eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall teckning huvudsakligen kunna ske av institutionella och industriella investerare. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske är att bolaget skall beredas möjlighet att erbjuda aktier till institutionella och andra investerare, varigenom det institutionella ägandet i bolaget kan ökas. Utgångspunkten för prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad. Aktiespararnas representant reserverade sig mot beslutet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Carlson, VD Tel: 031 - 10 06 75 E-post: info@fingerprint.se Hemsida www.fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar