AKTIEÄGARAVTALET I FISKARS HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA

Fiskars Oyj Abp               Börsmeddelande 11.11.2004 kl. 8.30

AKTIEÄGARAVTALET I FISKARS HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA

Fiskars Oyj Abp har informerats att det avtal gällande
överlåtelsebegränsningar och förköpsrätt som en grupp enskilda
aktieägare och privata bolag ingick i december 1992, idag
11.11.2004 har upphört att gälla.

Några ovanavsedda begränsningar föreligger därmed inte längre.

Avtalet har under dess giltighetstid upptagits i bolagets
årsredovisningar.Heikki Allonen
verkställande direktör

Prenumerera