ANSKAFFNING AV EGNA AKTIER 30.12.2003

Fiskars Abp           ANMÄLAN
                 30.12.2003   

                         

ANSKAFFNING AV EGNA AKTIER 30.12.2003

Datum		        30.12.2003
		        Köp

Aktieserie           	FISAS
Antal		        2200 ST
Medelpris / Aktie        9,71 EUR
Högsta anskaffningsvärde/Aktie	9,75 EUR
Lägsta anskaffningsvärde/Aktie 9,70 EUR
Totalt		        21.365,00 EUR

Aktieserie			FISKS
Antal				000 ST
Medelpris / Aktie		00,00 EUR
Högsta anskaffningsvärde/Aktie 00,00 EUR
Lägsta anskaffningsvärde/Aktie 00,00 EUR
Totalt				0.000,00 EUR 


Efter den 30.12.2003 innehar bolaget:
				FISAS  62 219 ST
				FISKS    300 ST     	

Å Fiskars Abp:s vägnar

NORDEA SECURITIES OYJ


Herman Segercrantz			Sinikka Laakia

Prenumerera