BÖRSBOLAGETS ANSKAFFNING AV EGNA AKTIER

Fiskars Abp           ANMÄLAN
                 29.12.2003   

                         

BÖRSBOLAGETS ANSKAFFNING AV EGNA AKTIER 29.12.2003

Datum		        29.12.2003
		        Köp

Aktieserie           	FISAS
Antal		        11 550 ST
Medelpris / Aktie        9,76 EUR
Högsta anskaffningsvärde/Aktie	9,85 EUR
Lägsta anskaffningsvärde/Aktie 9,75 EUR
Totalt		        112.672,50 EUR

Aktieserie			FISKS
Antal				000 ST
Medelpris / Aktie		00,00 EUR
Högsta anskaffningsvärde/Aktie 00,00 EUR
Lägsta anskaffningsvärde/Aktie 00,00 EUR
Totalt				0.000,00 EUR 


Det totala antalet egna aktier bolaget har efter 29.12.2003 är
				FISAS  60 019 ST
				FISKS    300 ST     	

Å Fiskars Abp:s vägnar

NORDEA SECURITIES OYJ


Pekka Hakulinen			Sinikka Laakia

Prenumerera