FISKARS EKONOMISKA INFORMATION 2004


            
Fiskars Oyj Abp          18.12.2003 kl 18.00
Börsanmälan
FISKARS EKONOMISKA INFORMATION 2004
Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att bolaget år
2004 publicerar tre delårsrapporter:
-januari-mars, fredagen 7.5.2004
-januari-juni, fredagen 6.8.2004
-januari-september, onsdagen 10.11.2004.
Bokslutskommunikén för år 2003 publiceras den 13 februari 2004.
Den ordinarie bolagsstämman hålles tisdagen den 16 mars 2004.
Årsredovisningen publiceras vecka 11.
Resultatrapporterna finns omedelbart efter publiceringen
tillgängliga på internet
under adress http://www.fiskars.fi.

Heikki Allonen
verkställande direktör


Prenumerera