FISKARS EKONOMISKA INFORMATION 2005

Fiskars Oyj Abp                Börsmeddelande 16.12.2004 kl. 16.15

FISKARS EKONOMISKA INFORMATION 2005


Fiskars Oyj Abp publicerar år 2005 tre delårsrapporter:
- januari-mars, onsdagen 11.5.2005
- januari-juni, fredagen 12.8.2005
- januari-september, onsdagen 9.11.2005.

Bokslutskommunikén för år 2004 publiceras den 15 februari 2005.
Jämförbar information i enlighet med IFRS publiceras den 21 mars 2005.
Den ordinarie bolagsstämman hålles onsdagen den 23 mars 2005.
Årsredovisningen publiceras vecka 11.

Resultatrapporterna finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på internet
under adress http://www.fiskars.fi.Heikki Allonen
verkställande direktör

Prenumerera