FISKARS EMITTERAR ETT KAPITALLÅN

Fiskars Oyj Abp               BÖRSMEDDELANDE 10.11.2004 kl. 8.45

FISKARS EMITTERAR ETT KAPITALLÅN

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har den 9 november 2004 beslutat att
emittera ett kapitallån som erbjuds aktieägarna i syfte att
effektivera bolagets kapitalstruktur.

Lånekapitalet är preliminärt högst 30 miljoner euro och vid
överteckning kan kapitalet höjas till högst 60 miljoner euro.
Emissionskursen är 100 %. Lånet dateras den 17 december 2004 och
lånetiden är 5,5 år. Lånet återbetalas i en rat den 17 juni 2010,
förutsatt att villkoren för återbetalning uppfylls. En fast årlig
ränta på 6,25 % betalas för lånet. Den första räntebetalningsdagen är
den 17 juni 2005.

Lånet erbjuds de aktieägare i Fiskars Oyj Abp som den 23 november 2004
är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare har rätt att teckna en del av lånet som högst motsvarar den
innehavda aktiemängden i euro räknat, dock så att summan avrundas
uppåt till följande jämna tusen euro. Minimiteckning är 1 000 euro.
Teckningsrätten kan inte överlåtas eller överföras på annan.

Teckningstid för lånet är 7-13 december 2004. Godkända teckningar
måste betalas den 17 december 2004.

Lånet är ett kapitallån i enlighet med lagen om aktiebolag, och
kapitalet tas upp i bolagets balansräkning som en särskild post under
det egna kapitalet. Till ett kapitallåns egenskaper hör att kapitalet
kan återbetalas endast om och till de delar som bolaget har full
täckning för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara
poster enligt bolagets och koncernens balansräkning för den senast
avslutade räkenskapsperioden. Ränta betalas på lånet av medel som kan
användas för vinstutdelning innan dividend utbetalas ur bolagets och
koncernens fria egna kapital. Eventuell ränta som inte blivit utbetald
bokförs som skuld i bolaget och ränta betalas på skulden. Ett
kapitallåns kapital, ränta och annan gottgörelse får i fall av att
bolaget upplöses eller försätts i konkurs endast betalas med sämre
förmånsrätt än andra skulder.

Ansökan om notering av kapitallånet kommer att inlämnas till
Helsingforsbörsen. Kapitallånets börsprospekt finns från och med
den 2 december 2004 att tillgå på teckningsplatserna och på bolagets
hemsida www.fiskars.fi.

Kapitallånets huvudarrangör är Mandatum & Co Ab och som arrangörer
fungerar Nordea Bank Finland Abp och Sampo Bank Abp.Heikki Allonen
verkställande direktör


Mer information fås av finansdirektör Juha Rauhala, tfn (09) 618 861.


THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR
DISTRIBUTION INTO THE UNITED STATES. THE MATERIAL SET FORTH HEREIN IS
FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT INTENDED, AND SHOULD NOT BE
CONSTRUED, AS AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE INTO THE UNITED STATES.
THE SECURITIES OF THE COMPANY DESCRIBED HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL
NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED,
OR THE LAWS OF ANY STATE, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE
UNITED STATES. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE
AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL
THERE BE ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN, IN ANY
JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE
UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR
QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAW OF ANY SUCH JURISDICTION.


Prenumerera