FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT

Fiskars Oyj Abp                Börsmeddelande 9.12.2003 kl. 17.00

FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT


Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma har idag godkänt styrelsens
förslag till utdelning av extra dividend för räkenskapsperioden som
utgick 31.12.2002. I extra dividend delas ut 0,40 euro per aktie för A-
aktier och 0,38 euro per aktie för K-aktier, totalt ca 21,8 miljoner
euro.

Den extra dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalning 12.12.2003 är antecknad som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Utbetalning sker 19.12.2003.


Heikki Allonen
verkställande direktör


Prenumerera