FISKARS FÖRBEREDER SIG PÅ ENGÅNGSAVSKRIV

Fiskars Oyj Abp               Börsmeddelande 10.10.2003 kl. 9.00

FISKARS FÖRBEREDER SIG PÅ ENGÅNGSAVSKRIVNINGAR PÅ CA 75 MILJONER
EURO

Engångsavskrivningar i goodwill och anläggningstillgångar hänför
sig nästan helt till ackvisitioner inom affärsområden blomkrukor
och trädgårdsmöbler som gjordes i slutet av 1990-talet.
Avskrivningarna har ingen inverkan på kassaflödet och de kommer
att bokföras i bokslutet för år 2003.

Fiskars Brands, Inc. har även beslutat att inleda en process för
att klargöra de strategiska alternativen för affärsområdet
trädgårdsmöbler. Ett av dessa alternativ är en försäljning av
affärsområdet.

I samband med utvecklingen av sina verksamheter har Fiskars Brands
sålt produktområdet Bucket Boss. Affärens resultateffekt är
marginellt positiv och dess inverkan på kassaflödet cirka 6 milj.
euro.

Åtgärderna är en del av Fiskars Brands´ strategi att koncentrera
sig på märkesprodukter som ger konsumenterna mervärde.

Fiskarskoncernen har tidigare meddelat att rörelseresultatet för
år 2003 kommer att ligga på samma nivå som under föregående
räkenskapsperiod. För det operativa resultatets del torde
situationen förbli oförändrad, men i och med att resultatet
belastas med nämnda engångsavskrivningar blir resultatet för
räkenskapsåret 2003 negativt.

Fiskarskoncernens finansiella ställning bibehålls stabil. Efter
engångsavskrivningar förväntas soliditeten vara på 50 %:s och
nettoskuldsättningsgraden på 60 %:s nivå.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-september
11.11.2003.Heikki Allonen
verkställande direktör


Prenumerera