FISKARS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR BERTEL LA

Report this content
Fiskars Oyj Abp               BÖRSMEDDELANDE 29.1.2003 kl.10.00

FISKARS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR BERTEL LANGENSKIÖLD AVGÅR

Fiskars verkställande direktör Bertel Langenskiöld har idag
meddelat att han avgår från sin tjänst för att gå i en annan
arbetsgivares tjänst.

Langenskiöld fortsätter i bolagets tjänst tills en ny
verkställande direktör har utsetts.

"Istället för de nuvarande närmast administrativa uppgifterna vill
jag ta emot nya operativa utmaningar inom verkstadsindustrin som
jag känner sedan tidigare", konstaterar verkställande direktör
Langenskiöld.

"I enlighet med det preliminära resultatet som publicerades
28.1.2003 har Fiskars finansiella position förbättrats till sin
tidigare goda nivå. Bolagets operativa resultat har i huvudsak
genom dotterbolaget Fiskars Brands förbättrats avsevärt under det
senaste året och den positiva utvecklingen väntas fortsätta",
konstaterar styrelseordförande Göran J. Ehrnrooth.
Fiskars Oyj Abp
Styrelsen


Tilläggsuppgifter ges av styrelseordförande Göran J. Ehrnrooth
Tel. +358 9 61 886 223

Prenumerera