HEIKKI ALLONEN FISKARS NYA VERKSTÄLLANDE

FISKARS OYJ ABP          BÖRSMEDDELANDE 15.4.2003 kl 15.15


HEIKKI ALLONEN FISKARS NYA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR


Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har utnämnt diplomingenjör Heikki
Allonen (48) till bolagets verkställande direktör, koncernchef och
CEO. Han tillträder sin tjänst 16.6.2003.

Fiskars nuvarande koncernchef Bertel Langenskiöld avgår 15.5.2003.
Som tf. verkställande direktör har styrelsen utnämnt bolagets
viceverkställande direktör Ingmar Lindberg.

Heikki Allonen är verkställande direktör för SRV-Bolagen, som är
ett framgångsrikt stort byggnadsbolag och landets ledande
projektledningsentreprenör.

Heikki Allonen har en gedigen bakgrund som direktör i
Wärtsiläkoncernen och dess föregångare Metra och Lohja, där han
verkade som företagsplaneringsdirektör. Under sin tidigare karriär
har han verkat i styrelser och andra ledande positioner i flera
industriföretag och deltagit i ett flertal
industristrukturaffärer.

"Jag är mycket nöjd med valet av Heikki Allonen till koncernchef",
kommenterar Fiskars styrelseordförande, bergsrådet
Göran J. Ehrnrooth.

"Heikki Allonens erfarenhet kompletterar väl det management- och
marknadsföringskunnande som ligger till grund för den positiva
utvecklingen inom Fiskars Brands, Inc., koncernens mest betydande
verksamhet. Hans tidigare erfarenhet är utomordentlig även med
tanke på utvecklingen av koncernens övriga verksamheter", säger
Ehrnrooth.
Fiskars Oyj Abp
StyrelsenPrenumerera