TECKNING AV FISKARS OYJ ABP:S KAPITALLÅN 2004

Fiskars Oyj Abp              BÖRSMEDDELANDE 15.12.2004 kl. 12.30

TECKNING AV FISKARS OYJ ABP:S KAPITALLÅN 2004


Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att det till aktieägarna riktade
kapitallånets lånekapital är 45 110 000 euro.

Lånets preliminära belopp, högst 30 000 000 euro, övertecknades. Över 1600
aktieägare tecknade lånet. Fiskars Oyj Abp:s styrelse höjde lånets belopp enligt
lånevillkoren så att alla aktieägare som tecknat låneandelar får fullt det belopp
de tecknat, dock inte över det belopp de är berättigade till enligt
lånevillkoren.

Lånet dateras och emitteras 17.12.2004. För lånet har ansökts notering på
Helsingfors Börs huvudlista. Noteringen estimeras börja 23.12.2004.
Heikki Allonen
verkställande direktör

Prenumerera