Bättre upphandlingar med ny film

Byggherrar får ofta betala för ritningar till förfrågningsunderlag som fördyrar byggprojekts totalkostnad, den slutsatsen har byggbolaget Flexator dragit. Bristen på kommunikation mellan arkitekter och producenter är något som bolaget har identifierat som en bidragande orsak. Nu lanserar man en film för bland annat arkitekter så att de kan projektera fram mer optimerade hus för industriell produktion.

 

På under 6 minuter får arkitekter och andra intressenter på ett lättsamt vis ta till sig grunderna i hur man projekterar hus för industriell produktion. Tipsen kan förefalla enkla och självklara för många men bolaget har god grund för att lansera sin film. Deras medarbetare läser årligen hundratals förfrågningsunderlag där man ser många fel och brister som enkelt skulle kunna ha undvikts, samt att de får många samtal från arkitekter och projektörer som fått i uppdrag att ta fram ett volymhus åt en kund.

- Arkitekter är mycket duktiga på att ta fram fina hus med bra funktionssamband, men ibland smyger sig små saker in som fördyrar byggprojekten med flera hundratusentals kronor och det tror jag inte alltid de är medvetna om, säger Kristian Grimsbo som är marknadschef på Flexator. Vi vill med denna film ge arkitekterna så bra förutsättningar som möjligt när de får uppdrag att projektera för industriell produktion.

För ytterligare information, kontakta:
Kristian Grimsbo, Marknadschef Tel 0380-55 07 65 alt kristian.grimsbo@flexator.se

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Inter IKEA investment AB och Kungsleden (publ).
Flexator AB är sedan 59 år en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.
Läs mer på www.flexator.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar