Flexator avser koncentrera produktionen till Anneberg

Flexator, en del av finska Adapteo, avser att koncentrera sin produktion till koncernens anläggning i Anneberg. Den planerade förändringen kommer att innebära att samtliga omkring 45 anställda vid anläggningen i Gråbo varslas och att produktionen avses avvecklas under andra halvåret 2020.

”Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna i Gråbo, men vi har också ett ansvar att stärka vår konkurrenskraft över tid”, säger Magnus Tinglöf, vd för Flexator.

Den planerade förändringen innebär att samtlig personal vid anläggningen i Gråbo berörs och att produktionen avses avvecklas under andra halvåret 2020. Personalen i Gråbo, omkring 45 personer varav en handfull tjänstemän, har informerats under dagen. Förhandlingar med berörda fackförbund kommer nu att inledas. Så snart förhandlingarna är avslutade kommer Flexator att ge ett besked om utfallet av dessa.

”Vi har nu möjlighet att fokusera våra resurser på produktionen i Anneberg där vi idag har en modern fabrik där vi uppnått ökad effektivitet, samt har vår tekniska avdelning och en rad andra gemensamma nyckelfunktioner. Genom att fokusera våra resurser når vi en rad samordningsfördelar som leder till ett ökat kapacitetsutnyttjande och minskat investerings- och underhållsbehov”, säger Magnus Tinglöf, vd för Flexator. 

Adapteo producerar omkring 20 procent av affärsområdet Rental Space årliga volymer av anpassningsbara byggnader i egen regi, medan omkring 80 procent av volymerna tillverkas av externa samarbetspartners i norra Europa.

För mer information kontakta

Magnus Tinglöf, VD Flexator, magnus.tinglof@flexator.se

Om Flexator

Flexator är en del av affärsområdet Permanent Space inom Adapteo, den ledande aktören för anpassningsbara byggnader i norra Europa. Flexator utvecklar, tillverkar och bygger nyckelfärdiga skolor, kontor och boenden i trä – och tar den traditionella byggprocessen och anpassar den till ett industriellt flöde. Med 50 000 kvadratmeter levererad lokalyta är Flexator en av de största på marknaden inom sitt område. Som en del av Adapteo tillhör Flexator en rutinerad grupp företag med över 30 års erfarenhet av samhällsutveckling och anpassningsbart byggande.

2019 var Adapteos omsättning 216 miljoner euro. Adapteo är listat på Nasdaq Stockholm.

www.flexator.se

Prenumerera

Dokument & länkar